VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A USTANOVENÍ

Všeobecné podmínky užití webu Letsmoney.cz (dále jen ,,Obecné podmínky“)
,,Serverem, portálem, webem“ se v těchto Obecných podmínkách rozumí internetová stránka umístěná na adrese www.letsmoney.cz
,,Provozovatelem“ se v těchto Obecných podmínkách rozumí fyzická osoba Bc. Tomáš Aberl, IČO: 03829570. Okrouhlá 344/12, 625 00 Brno

,,Uživatelem“ se v těchto Obecných podmínkách rozumí jakákoliv osoba, která se pomocí sítě internet připojí k webu Letsmoney.cz a jakkoli ho užívá.

Úvodní ustanovení

Portál Let’s Money (dále jen ,,LM“) stanovuje podmínky a pravidla, upravující vzájemná práva a povinnosti vzniklé mezi ,,Provozovatelem“ webu LM (tak webu LM samotného) a ,,Uživateli“ webu LM.
Souhlas a řízení se níže uvedenými podmínkami a pravidly je nepostradatelným předpokladem pro využití služeb poskytovaných webem LM. Každý Uživatel a Návštěvník webu LM projevuje souhlas s těmito podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli změnit; pro užívání serveru jsou tyto změněné podmínky a pravidla účinné ihned od okamžiku jejich zveřejnění.
Užívání Webu se řídí právními předpisy České republiky, a to bez přihlížení k jakýmkoli právním normám, které by určovaly jiné rozhodné právo. Obsah serveru LM je chráněn autorským právem podle autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., v účinném znění). Jakékoliv šíření obsahu webu LM bez souhlasu jeho ,,Provozovatele“ je zakázané.

Cookies

Z URL adresy webové stránky lze načíst určité informace a tyto lze ve formě cookies (malé textové soubory) uložit do paměti webového prohlížeče návštěvníka. Pro zvýšení uživatelského komfortu, jsou na tomto webu využívána cookies. Cookies je dnes používáno na většině internetových prezentací a též většina webových prohlížečů automaticky cookies akceptuje. Každý návštěvník může používání cookies zakázat a to přímo v nastavení používaného webového prohlížeče. Vypnutí cookies se pravděpodobně negativně promítne na běhu tohoto webu omezenou funkčností. Pro správný chod tohoto webu doporučujeme zanechat cookies aktivní. Tento web dále využívá cookies třetích stran:

– služba Google Analytics – umožňuje provádět analýzu způsobu užívání této webové prezentace a zasílá takto získané informace (včetně IP adres) společnosti Google.

Předmět

Předmětem a činností Webu LM je poskytování informací ohledně možnostech zhodnocování peněz a řešení životních situací.
Jakýkoliv Uživatel, či Návštěvník serveru Letsmoney.cz (dále jen ,,LM“) může v případě zájmu o službu (dále jen „Služba“) dobrovolně vyplnit kontaktní formulář (dále jen „Formulář“) webu LM. Odesláním Formuláře souhlasí Uživatel s tím, aby Provozovatel zajistil komunikaci mezi Uživatelem a jím samotným tím, že poskytnuté údaje zpracuje za účelem poskytnutí služby neboli nabídky, jejímž předmětem jsou finanční produkty zpracované v přehledné kalkulačce. Uživatel odesláním Formuláře taktéž vyjadřuje svůj souhlas s kontaktováním webem LM i v budoucnu. Nabídka je vždy pouze přibližná a nezávazná; představuje jen ukázku, kterou by se potřeba Uživatele (klienta) mohla řešit. U Produktů, které vyžadují setkání Uživatele s pracovníky webu LM, může dojít k drobné úpravě kritérií nabízeného řešení (Produktu).
Provozovatel poukazuje taktéž na to, že výpočty kalkulaček serveru LM jsou pouze orientační. Provozovatel také neodpovídá za úplnost, pravdivost a přesnost informací o Produktech, jelikož ty se během času mohou měnit. Provozovatel neodpovídá také za škody vzniklé Uživatelům či v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Webu.

Ochrana osobních údajů

Užívání webu Letsmoney.cz nevyžaduje zadání žádných osobních údajů. V případě návštěvníkova zájmu o využití služeb poskytovaných webem Letsmoney.cz (dále jen ,,LM“), bude požádán o Souhlas s podmínkami užití osobních údajů, které web LM specifikuje v následujících odstavcích. Každý uživatel musí udělit souhlas s těmito podmínkami, bez kterých nelze tyto služby užívat.
Některé uživatelem dobrovolně poskytnuté informace webu LM obsahují citlivé osobní údaje ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen ,,Zákon“). Server Letsmoney.cz se tímto zákonem plně řídí. V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů jsou všechny tyto údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně za účelem zajištění poptávaných služeb klienta. Tato nabídka zprostředkovávaných služeb na webu LM je sestavována výhradně na základě elektronicky došlých údajů o klientovi. Zároveň se server LM stará o to, aby údaje chránil a nezneužíval pro jiné než dané účely (dále jen ,,Účel“).

Účel poskytnutí informací a jejich užití: Vyplnění formuláře na webu LM vyžaduje osobní údaje uživatele, tzn. Jméno, Příjmení, e-mail, telefon, kraj (ze kterého klient pochází) a vyplněné informace které vyžaduje daný formulář – kalkulačka, dále jen dobrovolné dotazy, apod.
Server LM si vyhrazuje právo na použití e-mailových adres, mobilních a telefonních čísel ke kontaktování uživatelů.
Klient také souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly poskytnuty pracovníkům webu LM, kteří zajišťují zprostředkovatelskou a poradenskou činnost, případně správu a kontrolu již uzavřených smluv.
Klient (také ,,Subjekt údajů“) může požádat správce o informaci ohledně zpracovávání svých osobních údajů. Správce (také ,,Server LM“) je povinen tuto informaci v co nejkratším možném čase předat.